De Wet verbetering Poortwachter

Als uw werknemer arbeidsongeschikt wordt en er langdurig ziekteverzuim dreigt moet u samen met uw werknemer een re-integratiedossier opbouwen. De Wet verbetering Poortwachter geeft hiertoe duidelijke aanwijzingen. En toch is de uitvoering hiervan nog best lastig voor veel werkgevers.

Ondanks dat de meeste werkgevers zich hierbij laten adviseren door hun arbodienst of zelfstandige bedrijfsarts, gaat ook dat niet altijd naar wens. Het effect is dat de re-integratie stagneert, de relatie met uw medewerker verslechtert en het risico op een loonsanctie van het UWV steeds groter wordt. De rekening is bijna altijd voor de werkgever.

Heeft u twijfels over de re-integratie inspanningen van uw medewerker en ziet u het gevaar van de sanctie van het UWV? Of stroomt de medewerker alsnog in de WGA waarbij u een verhoogde premie tegemoet gaat zien? Wij adviseren u graag en geven u een helder en concreet advies bij de re-integratie, herstel en werkhervatting van uw medewerkers.


Fit naar pensioen

Fit naar pensioen is een dienst bedoeld om ‘oudere’ werknemers duurzaam inzetbaar te houden en verantwoord en passend bij de persoonlijke situatie ‘naar pensioen’ te begeleiden. Het traject is uitsluitend geschikt voor individuele situaties van werknemers die na een periode van ziekte uitvallen of in toenemende mate moeite hebben om hun werkzaamheden (naar behoren) uit te voeren. Als uw werknemer kiest voor FnP, worden zijn/haar arbeidsuren gehalveerd. In combinatie hiermee ontvangt hij/zij aanvullend een UWV-uitkering, waardoor 85% van het brutoloon wordt bereikt. Gedurende deze periode gaat de opbouw van het pensioen voor 100% door.


De werkhervattingskas van de Belastingdienst

Voor veel werkgevers zijn de effecten van de WHK nog onduidelijk. Wij hebben ons hierin gespecialiseerd en informeren u daar graag over.

Met de introductie van de WIA in 2006 zijn werkgevers financieel verantwoordelijk voor de gevolgen van de WGA-instroom. Hierbij kunnen werkgevers zich verzekeren met een private verzekering of via het UWV.

Werkgevers ontvangen jaarlijks de WhK beschikking van de belastingdienst. Dit is een belangrijk document waarmee onder andere inzicht wordt verkregen in de wijze waarop de premie tot stand is gekomen.

Op de WHK staan naast de premie ook de uitkeringslasten van uw ex-medewerkers die een uitkering ontvangen.

Onze ervaring is dat de uitkeringslasten in veel situaties niet in verhouding staat tot de premie die de werkgever betaalt. Belangrijk om dit document jaarlijks te controleren.

Met de beschikking van de Belastingdienst én de verkenning van dossiers van (ex) medewerkers die de uitkeringslast veroorzaken, wordt een analyse uitgevoerd en een rapportage opgesteld met de besparingen die kunnen worden gerealiseerd.


De winst van het inzetten van de WHK - Scan

  • Het geeft u inzicht in de kostensystematiek van de overheid, t.w. het UWV en de Belastingdienst.
  • Het geeft u inzicht in de WGA-dossiers van uw organisatie.
  • Het kan u vele tienduizenden euro’s opleveren.
  • U kunt weloverwogen de keuze maken voor Eigenrisicodragerschap voor de WGA-ZW.

Samenwerking

De Verzuimspecialist werkt al enkele jaren samen met andere specialisten zoals arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, coaches en trainers. Deze samenwerking maakt het voor ons mogelijk om werkgevers nog beter van dienst te zijn.

Tarius Works
Jan Held Advies
FIT Verzuimbeheer
Manyways Mediation & Coaching
Arbodienst Perspectief voor arbodienstverlening, arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid
Incentivo Bedrijfsgeneeskundige dienstverlening
Pre-Sense, voor complexe verzuimdossiers en loopbaanadvies
WijDoen
Contact

Voor een persoonlijke kennismaking bent u van harte welkom aan de Dokter van Deenweg 108 in Zwolle.